Hakeminen lukuvuodelle 2021-2022

Hakeminen lukuvuodelle 2021-2022 tapahtuu sähköisesti Opintopolku.fi -palvelussa erillishakuna

Jos olet päättämässä 9. luokkaa, voit hakea seuraaville oppivelvollisuuslinjoille:

 Jos et ole päättämässä 9. luokkaa, eli olet ollut esim. vuoden lukiossa tai ammattioppilaitoksessa tai olet yli 18-vuotias hakija, voit hakea seuraavalle Vapaan sivistystyön linjalle:

LINKIT

 • Hakuaika Opistovuosi oppivelvollisille -linjoille on 23.2.-15.4.2021. Sähköisten liitteiden viimeinen palautuspäivä 22.4.2021.

Linkki Opistovuosi oppivelvollisille -linjan hakulomakkeeseen

https://opintopolku.fi/hakemus/haku/1.2.246.562.29.67099735705?lang=fi

 • Hakuaika ei-oppivelvollisille tarkoitetulle opiskelijamaksullisille Kansainvälisyyslinjalle on 23.2.-31.7.2021.

Linkki Kansainvälisyyslinjan hakulomakkeeseen

https://opintopolku.fi/hakemus/haku/1.2.246.562.29.51098128799?lang=fi

OHJEITA HAKIJALLE

 • Varmista, että sinulla on toimiva sähköpostiosoite. Saat vahvistuksen sähköpostiisi lähetettyäsi hakemuksen.
 • Voit hakea enintään kolmelle linjalle samalla lomakkeella.
 • Sähköpostiisi saat linkin, jonka avulla pääset takaisin lomakkeelle täydentämään hakemustasi 15.4. asti.
 • Hakemukseen liitetään sähköisesti viimeisin koulutodistus/arviointi. Lisäksi hakemukseen liitetään linjakohtaisia todistuksia tai muita liitteitä. Skannaa tai ota kuva liitteistä  hyvissä ajoin. Tähän on tarkemmat ohjeet hakulomakkeella. Voit täydentää liitetietoja hakemukseesi 15.4. saakka.
 • Hakulomakkeen lopussa on kysymykset huoltajille. Myös niitä voi täydentää 15.4. asti.
 • Mikäli sinulla on kysyttävää hakuun liittyen, lähetä sähköpostia osoitteeseen haku@jamsanopisto.fi

 


Jämsän Kristillisen Kansanopiston opiskelijavalintakriteerit lukuvuodelle 2021-2022

OPISTOVUOSI-LINJAT (OPPIVELVOLLISUUSKOULUTUS)

Hakuaika opiston oppivelvollisille tarkoitetuille Opistovuosi -linjoille on 23.2.–15.4.2021. Opistoon haetaan Opintopolku.fi-palvelun kautta erillishakuna. Opiskelijavalinnat tehdään sen perusteella, miten hyvin hakijan katsotaan kuuluvan koulutuksen kohderyhmään sekä miten vahvaa motivaatiota, suuntautuneisuutta ja tavoitteellisuutta hän osoittaa hakemaansa opintolinjaa kohtaan.

Oppivelvollisuuskoulutuksen kohderyhmät:

 • nuoret, jotka haluavat parantaa perustaitoja ja opiskeluvalmiuksia
 • nuoret, jotka haluavat selkiyttää tulevaisuuden suunnitelmiaan
 • nuoret, jotka ovat keskeyttäneet ammatillisen koulutuksen tai lukion ja etsivät uutta suuntaa
 • nuoret, jotka tarvitsevat tukea elämänhallintavalmiuksien ja arjen taitojen vahvistamisessa
 • nuoret, jotka tarvitsevat hyvinvointinsa tukemista menestyäkseen toisen asteen opinnoissa
 • nuoret, jotka tarvitsevat oppimisympäristön, jollaista muilla koulutusmuodoilla ei ole tarjolla
 • nuoret, jotka hyötyvät yhteisöllisyydestä ja henkilökohtaisesta tuesta

Hakija voi saada opiskelijavalinnassa yhteensä 24 pistettä. Tasapisteissä ratkaisee arpa.

 

VIESTINTÄTAIITOHIN SUUNTAUTUNEEN OPISTOVUOSI -LINJAN VALINTAKRITEERIT

Opinnoissa keskitytään suulliseen, kirjalliseen ja sähköiseen viestintään. Linjalla opiskellaan erityisesti viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, tekstitaitoja ja mediataitoja.

Linjalle valitaan 20 opiskelijaa näiden kriteerin mukaan:

Opistokelpoisuuden ja koulutuksen kohderyhmään kuulumisen selvittäminen (0–8 pistettä)

Hakijan soveltuvuus opistoon ja kuuluminen johonkin valtakunnallisten opetussuunnitelmaperusteiden määrittämistä koulutuksen kohderyhmistä selvitetään avoimen hakemuksen ja hakemisen yhteydessä täytettävän kyselyn avulla.

 • Kysely (0–6 pistettä)
 • Avoin hakemus ja mahdollisesti sen tukena olevat asiantuntijalausunnot (0–2 pistettä)

Tästä osioista on saatava vähintään 1 piste, jotta voi tulla valituksi opistoon.

Linjakohtaisen motivaation ja suuntautuneisuuden selvittäminen (0–16 pistettä)

Viestintätaitoihin suuntautuneen oppivelvollisuuskoulutuksen linjalla pisteet muodostuvat seuraavista tekijöistä:

 1. Viimeisen koulutodistuksen äidinkielen tai viestinnän arvosana (0-4 p)
 2. Harrastuneisuus (0-6 p)
 3. Motivaatio (0-6 p)

1. Äidinkielen/viestinnän numero

 • Maksimipisteet saa arvosanalla 9.

2. Harrastuneisuus (digitaalinen portfolio)

 • Kokoa edustavia näytteitä kuvallisen, suullisen ja kirjallisen viestinnän tuotoksistasi, esimerkiksi valokuvista, videoista, teksteistä ja sosiaalisen median julkaisuista.  
 • Tuotokset voivat olla esim. perusopetuksessa, vapaan sivistystyön opinnoissa tai vapaa-ajalla tehtyjä.  
 • Osoita myös, jos olet toiminut esimerkiksi harrastusryhmän tai  kerhon ohjaajana, isosena, oppilaskunnassa, nuorisovaltuustossa tai muussa hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja tai esiintymistaitoa vaativassa tehtävässä tai harrastuksessa.  
 • Palauta digitaalinen portfolio linkkinä hakemuksen yhteydessä. 
 • Arviointi: harrastuneisuuden monipuolisuus, portfolion visuaalisuus ja viestinnän selkeys 0–6 pistettä.  

 3. Motivaatio opintoja kohtaan (video/teksti)

 • Toteuta ennakkotehtävänä video (max 2 min.) TAI kirjoitus (max 1 liuska) jossa kerrot itsestäsi sekä perusteistasi ja motivaatiostasi hakea juuri tälle linjalle. Kerro ainakin seuraavat asiat:  
 • Kuvaile itseäsi viestijänä erilaisissa tilanteissa/eri ihmisten kanssa.  
 • Millaisia tunteita erilaiset viestintätilanteet herättävät sinussa?  
 • Mitkä ovat vahvuutesi viestijänä?  
 • Miksi haet juuri viestintälinjalle?  
 • Videon arviointi: motivaatio ja viestinnän selkeys  0–6 pistettä.  
 • Voit kuvata videon esimerkiksi kännykällä. Videon teknistä toteutusta ei arvioida.  
 • Palauta video/teksti linkkinä hakemuksen yhteydessä. 

Lisäksi

Mainittujen valintakriteerien lisäksi opistoon voidaan valita opiskelijoita harkintaan perustuvalla valinnalla. Harkintaan perustuvaan valintaan voivat vaikuttaa:

 • oppimisvaikeudet
 • sosiaaliset syyt
 • koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet
 • opintoihin riittämätön kielitaito.

Valinnan tukena voidaan käyttää asiantuntijalausuntoja. Opiskelijahuoltoryhmä lukee hakemukset ja tekee esityksen valittavista opiskelijoista pedagogiselle rehtorille, joka tekee valintapäätöksen.

 

LUONNONTIETEEN TAITOIHIN SUUNTAUTUNEEN OPISTOVUOSI -LINJAN VALINTAKRITEERIT

Linjalle valitaan 20 opiskelijaa seuraavien kriteereiden mukaan:

Linjalla opiskeltavat perustaidot ja opiskeluvalmiudet

 •  luonnontieteet (matematiikka, fysiikka, kemia, tietotekniikka) ja tekniikka (luonnontieteiden elämyskurssi, striimaus ja editointi)
 •  opiskelu- ja ongelmanratkaisutaido


Opistokelpoisuuden ja koulutuksen kohderyhmään kuulumisen selvittäminen 
(0-8 pistettä)

Hakijan soveltuvuus opistoon ja kuuluminen johonkin valtakunnallisten opetussuunnitelmaperusteiden määrittämistä koulutuksen kohderyhmistä selvitetään avoimen hakemuksen ja hakemisen yhteydessä täytettävän kyselyn avulla.

 • Kysely (0–6 pistettä)
 • Avoin hakemus ja mahdollisesti sen tukena olevat asiantuntijalausunnot (0–2 pistettä)

Tästä osioista on saatava vähintään 1 piste, jotta voi tulla valituksi opistoon.

Linjakohtaisen motivaation ja suuntautuneisuuden selvittäminen (0-16p) 

 • Hakija saa korkeintaan 16 pistettä linjaan kohdistuvan motivaation ja suuntautuneisuuden mukaan
 • Kohderyhmistä a-c saa pisteitä seuraavasti:
  • a. Arvosana (max. 10 pistettä)
   • Matematiikan arvosana sekä fysiikan ja kemian arvosanoista se, kumpi näistä kahdesta on parempi arvosana. Pisteitä saa matematiikan ja fysiikan/kemian arvosanasta arvosanan mukaan eli 10 = 5 pistettä, 9 = 4 pistettä, 8 = 3 pistettä 7 = 2 pistettä, 6 = 1 piste
  • b. Harrastuneisuus, kiinnostus ja motivaatio (max 4 pistettä)
   • Harrastuneisuus tarkoittaa säännöllistä osallistumista linjan perustaitoja sisältäviin harrastuksiin, itsenäistä harrastamista tai työkokemusta
   • Matemaattisluonnontieteellisestä harrastuneisuudesta 0-4 lisäpistettä
   • Motivaation osoittamisesta 0-2 lisäpistettä
  • c. Koulutustarve (max 2 pistettä)
   • Opon/kuraattorin/koulun aikuisen/muun ammattilaisen lausunto, jonka perusteella haun kohteena oleva opiston linja tukisi hakijan opiskelupolkua.
   • Todistus 2. asteen opintojen keskeyttämisestä.

 

RAVITSEMUS- JA KULUTTAJATAITOIHIN SUUNTAUTUNEEN OPISTOVUOSI -LINJAN VALITAKRITEERIT 

Linjalle valitaan 16 opiskelijaa näiden kriteerin mukaan


Opistokelpoisuuden ja koulutuksen kohderyhmään kuulumisen selvittäminen 
(0-8 pistettä)

Hakijan soveltuvuus opistoon ja kuuluminen johonkin valtakunnallisten opetussuunnitelmaperusteiden määrittämistä koulutuksen kohderyhmistä selvitetään avoimen hakemuksen ja hakemisen yhteydessä täytettävän kyselyn avulla.

 • Kysely (0–6 pistettä)
 • Avoin hakemus ja mahdollisesti sen tukena olevat asiantuntijalausunnot (0–2 pistettä)

Tästä osioista on saatava vähintään 1 piste, jotta voi tulla valituksi opistoon.

Linjakohtaisen motivaation ja suuntautuneisuuden selvittäminen (0 -16 p) 

Ravitsemus- ja kuluttajataitoihin suuntautuva opistovuosi

 • Kotitalouden arvosana 0 – 5 pistettä. Pisteitä saa arvosanan mukaan 10 = 5 pistettä, 9 = 4 pistettä,  8 = 3 pistettä 7 = 2 pistettä ja  6 = 1 piste.
 • Kotitalouteen ja ravitsemukseen liittyvä ja osoitettu suuntautuneisuus, harrastuneisuus ja tavoitteellisuus 0–11 pistettä

Lisäksi:

Mainittujen valintakriteereiden lisäksi opistoon voidaan valita opiskelijoita harkintaan perustuvalla valinnalla. Harkintaan perustuvaan valintaan voivat vaikuttaa:

 • oppimisvaikeudet
 • sosiaaliset syyt
 • koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet
 • opintoihin riittämätön kielitaito

Valinnan tukena voidaan käyttää asiantuntijalausuntoja. Opiskeluhuoltoryhmä lukee hakemukset ja tekee esityksen valittavista pedagogiselle rehtorille, joka tekee valintapäätöksen.

 

TEKNISIIN KÄDEN TAITOIHIN SUUNTAUTUNEEN OPISTOVUOSI -LINJAN VALINTAKRITEERIT

Linjalle valitaan 16 opiskelijaa näiden kriteerin mukaan:

 1. vaihe
  Opistokelpoisuuden ja koulutuksen kohderyhmään kuulumisen selvittäminen (0-8 pistettä)

Hakijan soveltuvuus opistoon ja kuuluminen johonkin valtakunnallisten opetussuunnitelmaperusteiden määrittämistä koulutuksen kohderyhmistä selvitetään avoimen hakemuksen ja hakemisen yhteydessä täytettävän kyselyn avulla.

 • Avoin hakemus ja mahdollisesti sen tukena olevat asiantuntijalausunnot (0–2 pistettä)
 • Kysely (0–6 pistettä)

Tästä osioista on saatava vähintään 1 piste, jotta voi tulla valituksi opistoon.

 1. vaihe
  Linjakohtaisen motivaation ja suuntautuneisuuden selvittäminen (0-16 pistettä)
  Teknisten taitojen oppivelvollisuuskoulutuslinja.

Käsityön (7lk ja käsiyön teknisten valinnaisten)  arvosanojen keskiarvo 1-5 pistettä. Pisteitä saa keskiarvon verran seuraavasti: Pisteitä saa keskiarvon mukaan 10 = 5 pistettä,  9 = 4 pistettä,  8 = 3 pistettä 7 = 2 pistettä ja  6 = 1 piste. Esim. ko. aineiden keskiarvo on 8.3 = 3,3 pistettä.

Kuvaamataidon arvosanojen keskiarvo 0-2 pistettä. Pisteitä saa keskiarvon mukaan seuraavasti: keskiarvo on yli 9= 2 pistettä, 8 = 1 pistettä ja 7 = 0 pistettä.

Teknisiin töihin liittyvä ja osoitettu harrastuneisuus 0-7 pistettä.

Tavoitteellisuus 0-2 pistettä.

Lisäksi

Mainittujen valintakriteereiden lisäksi opistoon voidaan valita opiskelijoita harkintaan perustuvalla valinnalla. Harkintaan perustuvaan valintaan voivat vaikuttaa:

 • oppimisvaikeudet
 • sosiaaliset syyt
 • koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet
 • opintoihin riittämätön kielitaito

Valinnan tukena voidaan käyttää asiantuntijalausuntoja. Opiskeluhuoltoryhmä lukee hakemukset ja tekee esityksen valittavista rehtorille, joka tekee valintapäätöksen.

 

MUSIIKILLISIIN TAITOIHIN SUUNTAUTUNEEN OPISTOVUOSI -LINJAN VALITAKRITEERIT

Linjalle valitaan 20 opiskelijaa näiden kriteerin mukaan

Opistokelpoisuuden ja koulutuksen kohderyhmään kuulumisen selvittäminen (0-8 pistettä)

Hakijan soveltuvuus opistoon ja kuuluminen johonkin valtakunnallisten opetussuunnitelmaperusteiden määrittämistä koulutuksen kohderyhmistä selvitetään avoimen hakemuksen ja hakemisen yhteydessä täytettävän kyselyn avulla.

 • Kysely (0–6 pistettä)
 • Avoin hakemus ja mahdollisesti sen tukena olevat asiantuntijalausunnot (0–2 pistettä)

Tästä osioista on saatava vähintään 1 piste, jotta voi tulla valituksi opistoon.

Linjakohtaisen motivaation ja suuntautuneisuuden selvittäminen (0-16 pistettä)

Todistukset aikaisemmista instrumentti- sekä musiikin teoria- ja säveltapailuopinnoista

(0-8 pistettä)

 • Instrumenttiopinnot / -tutkinnot (0-4 pistettä)
 • Teoria- ja säveltapailuopinnot (0-3 pistettä)
 • Yhteismusisointiopinnot (0-1 piste)

Todistus musiikin harrastuneisuudesta (0-3 pistettä)

 • Säestys, seurasäestys, esilaulu, kuoro, soittotuntien antaminen, jne

2. vaihe

Ennakkotehtävä  (0-5 pistettä)

 • omien vahvuuksien esitteleminen annetun tehtävän muodossa

 

KIELI- JA MONIKULTTUURUUSTAITOIHIN SUUNTAUTUNEEN OPISTOVUOSI -LINJAN VALINTAKRITEERIT

Linjalle valitaan 20 opiskelijaa näiden kriteerin mukaan:

 1. vaihe
  Opistokelpoisuuden ja koulutuksen kohderyhmään kuulumisen selvittäminen 
  (0-8 pistettä)

Hakijan soveltuvuus opistoon ja kuuluminen johonkin valtakunnallisten opetussuunnitelmaperusteiden määrittämistä koulutuksen kohderyhmistä selvitetään avoimen hakemuksen ja hakemisen yhteydessä täytettävän kyselyn avulla.

 • Avoin hakemus ja mahdollisesti sen tukena olevat asiantuntijalausunnot (0–2 pistettä)
 • Kysely (0–6 pistettä)

Tästä osioista on saatava vähintään 1 piste, jotta voi tulla valituksi opistoon.

2. vaihe

a) Vähintään 15 opiskelijaa valitaan seuraavin kriteerein:

 1. Minimivaatimus: englannin kielen arvosana vähintään 8
 2. englannin arvosana pisteytetään seuraavasti: 10: 5 pistettä, 9: 4 pistettä, 8: 3 pistettä, 7: 2 pistettä ja5-6 1 piste (max.5 pistettä)
 3. ruotsi, äidinkieli ja historia pisteytetään seuraavasti: arvosana 9-10: 1 piste (max.3 pistettä)
 4. Valinnaisista kielistä saa 1 piste/opiskeluvuosi (kuitenkin maksimi 3 pistettä)
 5. Koulunkäynnistä ulkomailla tai vieraskieliseen opiskeluun osallistumisesta kotimaassa vähintään vuoden ajan 2 pistettä (max. 2 pistettä)

Lisäksi kirjallisen hakemuksen sekä lisäksi tarvittaessa lyhyen englanninkielisen suullisen haastattelun perusteella annetaan pisteitä seuraavasti:

6. Erityinen kiinnostus suullisen kielitaidon kehittämiseen (ruotsi, englanti) 0-2 pistettä (max. 2 pistettä)

7. Erityinen kiinnostus monikulttuurisuuteen ja monikielisyyteen (ranska, saksa) 0-1 pistettä (max.1 piste)

b) 1-3 opiskelijan kiintiö kielellisistä oppimisvaikeuksista kärsiville (kriteerit 6 ja7)

 • Tarvitaan lausunto vieraisiin kieliin kohdentuvasta lukihäiriöstä tai erityisopettajan lausunto muusta kielellisestä oppimisvaikeudesta (etusijalla kielelliset oppimisvaikeudet, jotka hankaloittavat erityisesti vieraiden kielten oppimista)
  • lausunnossa ja hakemuksessa pitää ilmetä seikka, että opiskelija hyötyisi erityisesti suullisen kielitaidon parantamisesta, kielellisesti rikkaasta oppimisympäristöstä sekä on motivoitunut kehittämään kielitaitoaan kansanopistoympäristön tarjoamilla erilaisilla opiskelutavoilla
 • Tavoitteena on, että nämä opiskelijat eivät oppimisvaikeutensa vuoksi syrjäydy toisen asteen opinnoista tai työelämästä jaheille mahdollistuisi esimerkiksi lukioon meno kielellisistä erityisvaikeuksista huolimatta
 • Kiintiössä voidaan ottaa myös opiskelijoita, joilla englannin arvosana on 6-8, jos muut edellytykset täyttyvät (lausunto jamotivaatio)

c) 1-2 opiskelijan kiintiö harkintaan perustuvalla valinnalla valittaville (erityisesti kriteerit 4 ja5, myös kriteerit 6 ja 7)

 • Hakemuksen ja mahdollisen lausunnon perusteella valitaan 1-3 opiskelijaa, joilla on tarve parantaa henkistä hyvinvointia, elämän- ja arjen hallintaa, itsetuntoa, sosiaalista kyvykkyyttä ja/tai vahvistua kristillisessä uskossa.
 • Minimivaatimus: englannin kielen arvosana peruskoulussa vähintään 8

Jos kriteerien B ja C mukaisia opiskelijoita ei ole hakeneiden joukossa tai heitä ei ole kiintiön mukaista maksimimäärää, opiskelijoita valitaan kriteerin A mukaisesti enemmän kuin 15.

 

YRITTÄJYYSTAITOIHIN SUUNTAUTUNEEN OPISTOVUOSI -LINJAN VALITAKRITEERIT

Linjalle valitaan 20 opiskelijaa näiden kriteerin mukaan:

 1. vaihe

Opistokelpoisuuden ja koulutuksen kohderyhmään kuulumisen selvittäminen (0–8 pistettä)

Hakijan soveltuvuus opistoon ja kuuluminen johonkin valtakunnallisten opetussuunnitelmaperusteiden määrittämistä koulutuksen kohderyhmistä selvitetään avoimen hakemuksen ja hakemisen yhteydessä täytettävän kyselyn avulla.

 • Avoin hakemus ja mahdollisesti sen tukena olevat asiantuntijalausunnot (0–2 pistettä)
 • Kysely (0–6 pistettä)

Tästä osioista on saatava vähintään 1 piste, jotta voi tulla valituksi opistoon.

 1. vaihe

Linjakohtaisen motivaation ja suuntautuneisuuden selvittäminen (0–16 pistettä)

Kaikille 1. vaiheen läpäisseille hakijoille toimitetaan sähköpostilla vastausohje 2. hakuvaihetta varten. Tässä vaiheessa selvitetään valittujen peruskoulun arvosanojen, kirjallisten tehtävien ja videon perusteella hakijan harrastuneisuutta ja aktiivisuutta yrittäjyydessä sekä motivaatiota ja sopivuutta yrittäjyyden opiskeluun opistossa. Valinta tehdään 1. ja 2. vaiheessa saatujen pisteiden perusteella. Tasatilanteessa arpa ratkaisee.

 • Hakija saa pisteitä yläkoulussa suoritetuista yrittäjyyden kursseista sekä muutaman yrittäjyyttä tukevan oppiaineen arvosanan perusteella. Tarvittavia arvosanoja kysytään hakijalle sähköpostitse toimitettavan ohjeistuksen mukaisesti.
 • Hakija saa pisteitä harrastuneisuudesta ja aktiivisuudesta yrittäjyydessä. Harrastuneisuutta voi olla esimerkiksi oikean yrittäjyysprojektin suorittaminen vaikkapa kesäkioskin pitäminen. Aktiivisuutta osoittaa myös aiemmat tai tulevat ammatilliset opinnot kaupan ja hallinnon alalla (liiketoiminnan perustutkinto). Hakija raportoi harrastuneisuudestaan ja aktiivisuudestaan hakijalle toimitettavan ohjeistuksen mukaisesti.
 • Hakija saa pisteitä tekemänsä videon ja kirjallisen tehtävän perusteella, joissa hän kertoo itsestään, motivaatiostaan ja perusteluistaan hakeutua opiskelemaan opistoon juuri yrittäjyyttä sekä soveltuvuudesta tiimioppimisen malliin.

 

Lisäksi

Mainittujen valintakriteerien lisäksi opistoon voidaan valita opiskelijoita harkintaan perustuvalla valinnalla. Harkintaan perustuvaan valintaan voivat vaikuttaa:

 • oppimisvaikeudet
 • sosiaaliset syyt
 • koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet
 • opintoihin riittämätön kielitaito.

Valinnan tukena voidaan käyttää asiantuntijalausuntoja. Opiskelijahuoltoryhmä lukee hakemukset ja tekee esityksen valittavista opiskelijoista rehtorille, joka tekee valintapäätöksen.

 

KANSAINVÄLISYYSLINJAN VALINTAKRITEERIT

Hakuaika opiston Kansainvälisyyslinjalle on 23.2.–31.7.2021. Opistoon haetaan Opintopolku.fi-palvelun kautta erillishakuna.

Vapaan sivistystyön opiskelijamaksullisen Kansainvälisyyslinjan kohderyhmiä ovat erityisesti seuraavat nuoret, jotka eivät kuulu Suomen oppivelvollisuuden piiriin:

 • suomalaiset nuoret, jotka haluavat parantaa englannin kielen suullista ja kirjallista taitoaan ja lisätä globaalia kulttuuritietouttaan
 • ulkomaalaiset nuoret, jotka haluavat oppia suomen kieltä ja suomalaista kulttuuria
 • nuoret, jotka soveltuvat opiskelemaan kristillisen arvopohjan omaavassa sisäoppilaitoksessa
 • nuoret, jotka pystyvät osallistumaan osin englanninkieliseen opetukseen.

Kansainvälisyyslinjalla on 24 opiskelijapaikkaa. Linjalle valitaan ensin ulkomaalaiset nuoret. Jäljelle jäävät opiskelijapaikat on tarkoitettu suomalaisille hakijoille.

Kansainvälisyyslinjan ulkomaalaisten opiskelijoiden valintakriteereistä ja hakemisesta voi kysyä lisätietoa opiston toimistosta, toimisto@jamsanopisto.fi.

Kansainvälisyyslinjalle valitaan suomalaisia hakijoita, jotka täyttävät seuraavat kriteerit:

 • hakija soveltuu elämään kristillisen arvopohjan omaavassa sisäoppilaitoksessa
 • hakijalla on selkeä halu parantaa englannin kielen suullista ja kirjallista taitoaan ja lisätä globaalia kulttuuritietouttaan
 • hakija pystyy osallistumaan osin englanninkieliseen opetukseen (englannin arvosana peruskoulun päättötodistuksessa alle 18-vuotiailla vähintään 8)

Mikäli em. kriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin suomalaisille opiskelijoille tarkoitettuja opiskelijapaikkoja, hakijat valitaan seuraavan pisteytyksen mukaan pistejärjestyksessä (tasapisteissä ratkaisee arpa):

– hakijalla on lukion päästötodistus/hakija on ylioppilas:                                                              9 p.

– hakija suorittanut 2-3 vuotta toisen asteen opintoja:                                                                    6 p.

– hakija suorittanut 1-1,99 vuotta toisen asteen opintoja:                                                               3 p.

– englannin kielen arvosana joko peruskoulun tai lukion päättötodistuksessa (huomioon

otetaan parempi; arvosanasta 10 saa 10 p., arvosanasta 9 saa 9 pistettä jne.)                            5-10 p.

 • muista kieliopinnoista saa kustakin kielestä 1 piste per opiskeluvuosi (esim. hakija on lukenut saksan kieltä 5 vuotta = 5 pistettä)